Wet op mede-eigendom - Financieel beheer

Financiële eisen wet op mede-eigendomOp gebied van het financiële beheer verandert er niet heel veel, maar de nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt toch een paar nieuwe regels waar syndici en mede-eigenaars rekening mee dienen te houden bij het beheer van hun appartement(en).

- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -

Boekhouding

Misschien wel de belangrijkste aanpassing op financieel gebied, is het verplichten van een boekhouding voor elke mede-eigendom. Voor een appartement met minder dan 20 woonkavels, volstaat een eenvoudige boekhouding met een duidelijk overzicht van inkomsten, uitgaven, kasmiddelen, werk- en reservekapitaal en schuldvorderingen met de bijhorende bewijsstukken. Vanaf 20 woonkavels, garages en kelders dus niet meegerekend, is een dubbele boekhouding verplicht. Bovendien moet deze gebeuren volgens een genormaliseerd rekeningstelsel dat bij het schrijven van dit artikel nog door een Koninklijk Besluit vastgelegd dient te worden.

Aparte bankrekeningen

De syndicus is nu verplicht om per mede-eigendom twee aparte bankrekeningen te openen, iets wat de meeste syndici vandaag al wel deden. Een eerste rekening is voor het werkkapitaal van de mede-eigendom en de tweede voor het reservekapitaal. Deze rekeningen moeten bovendien op naam van de vereniging van mede-eigenaars (VME) staan. Niet enkel vergroot dit te transparantie, maar het vermindert ook het risico bij faillissementen of persoonlijke schulden.

Verificateur of commissaris van rekeningen

Er dient een commissaris van de rekeningen aangesteld te worden, de aanwijzing van deze persoon gebeurt jaarlijks door de algemene vergadering (AV). Dit kan al dan niet een mede-eigenaar zijn. Het reglement van mede-eigendom zal moeten bepalen wat de verplichtingen en bevoegdheden van deze commissaris zijn, er dient hier dus goed over nagedacht te worden wanneer het reglement dan toch aan de nieuwe wet aangepast moet worden.

Praktisch:

  • Indien er een mede-eigenaar aangesteld wordt, hoeft deze persoon geen specifieke kwalificaties te hebben. In geval van aanstelling van een externe persoon is er al wat discussie geweest over de vraag of dit dan al dan niet een erkend boekhouder dient te zijn. De meerderheid van de experten lijkt het standpunt in te nemen dat dit niet hoeft.
  • Een taakbeschrijving lijkt ons minimaal in te houden dat er een steekproef van een aantal facturen gecontroleerd wordt, gecontroleerd wordt of de gedane uitgaven wel degelijk door de AV goedgekeurd werden en of de verdeelsleutels correct toegepast worden volgens de statuten en eventuele latere beslissingen. Daarom is het wel belangrijk dat de commissaris over een volledig dossier kan beschikken. Legt u té veel taken in de schoot van de commissaris, dan gaat u het natuurlijk moeilijk krijgen om een interne vrijwilliger te vinden.

Jaarlijkse begrotingsraming: meer details in dit artikel.
Achterstallen recupereren bij verkoop van een appartement: meer details in dit artikel.
 

Klik hier om gratis een mede-eigendom of toegang aan te maken Klik hier om te zien hoe u Quimmo in de praktijk kunt gebruiken

Hoe kan een gratis website voor uw appartement op Quimmo.be helpen om de nieuwe financiële regels te volgen?

In deze context is een dergelijke site vooral nuttig voor de commissaris van de rekeningen. Indien deze persoon alle documenten, inclusief de statuten en de latere beslissingen van de AV binnen handbereik heeft in de private zone op deze site, kan hij zijn controle ook grondig uitvoeren. Indien gewenst kan hij ook meteen on-line feedback geven aan de andere mede-eigenaars.

Hoe Quimmo.be ook nog kan helpen bij de andere eisen van de nieuwe wet, ziet u als u op de knop "Rondleiding" hierboven klikt.


- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -
- Naar de volledige wettekst -
 


Abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010 Quimmo.be