Syndicus website nu verplicht?

Website voor syndicus of VMEEr is al heel wat discussie geweest over de clausule in de nieuwe wet, die oplegt dat de syndicus de mede-eigenaars “...inzage moet geven in alle niet-privatieve documenten en gegevens... en, met name, via een internetsite. Sommige experts stellen dat een website per VME niet verplicht is, anderen menen juist van wel. In elk geval zullen grote syndicuskantoren hier geen probleem mee hebben gezien ze de financiële en technische middelen hebben om dit op te zetten. Maar wat met de kleine of de vrijwillige syndicus?

Over het verplichte karakter zal de volgende maanden waarschijnlijk nog heel wat off-line en on-line gepalaverd worden. Wat er ook van zij, het goede nieuws is dat elke VME of syndicus die dat wenst, op Quimmo.be volledig gratis een website kan aanmaken die aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Met een private toegang per gebouw en per gebruiker, op basis van een wachtwoord. Een VME die dit wenst kan de syndicus natuurlijk ook een toegang geven om de documenten er op te kunnen plaatsen.

Trouwens, of het nu verplicht is of niet, onze persoonlijke ervaring wijst uit dat een website de werking van de VME verbetert en dat dergelijke site dus zeker nuttig is. Zeker als het om een website gaat waar niet enkel de documenten consulteerbaar zijn, zoals de wet op de mede-eigendom beschrijft. Men kan immers een stap verder gaan en de mede-eigenaars ook de mogelijkheid bieden om problemen te melden, op een forum van gedachten te wisselen en samen een aanpak voor reeds lang geblokkeerde thema’s uit te werken. Zo kunnen thema’s voor de algemene vergaderingen reeds op voorhand grondiger besproken worden en hoeft men moeilijke beslissingen niet tijdens de vergadering zelf op een drafje af te handelen.

Wij verwelkomen elke syndicus of VME die het beheer van hun gebouwen willen verbeteren en hun administratieve kosten drukken, zonder daarbij nieuwe kosten voor een website ten laste van de VME te moeten leggen.

Wil u direct van start gaan? Klik dan hier.

Of liever eerst een rondleiding om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden? Dan kunt u hier starten.
 


Gratis abonneren                   (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010 Quimmo.be