Zal de nieuwe wet een invloed hebben op de tarieven van uw syndicus?

Syndicus tarieven verhogenVME’s en belangengroepen van eigenaars hopen natuurlijk dat de syndici conform aan de nieuwe wet op de mede-eigendom zullen werken, dit aan dezelfde tarieven die in het verleden gebruikelijk waren. Onze mening is dat de totale beheerkosten van uw appartement in elk geval zullen stijgen. De enige vraag is of deze in de forfaitaire (en dus hogere) syndicustarieven vervat zullen zitten of apart aangerekend zullen worden.

Lees verder om te begrijpen waar de meerkosten vandaan kunnen komen.

Vandaag werken de meeste syndici aan een vast tarief, vaak een standaardprijs per appartement per maand plus een standaardprijs per parkeerplaats. De meeste syndici bieden voor deze forfaitaire prijs een min of meer vergelijkbaar pakket aan dienstverlening, waarin onder andere het organiseren van de vergaderingen, het beheer van de contracten, het financieel beheer en het technisch beheer vervat zitten.

Daar bovenop zijn er vaak apart verrekende diensten, zoals kosten van een aangetekend schrijven, het organiseren van bijkomende vergaderingen, kosten van rappels, het opstellen van een informatiedossier voor de notaris bij verkoop, enz.

Een argument wat we soms lezen is dat een syndicus die professioneel werkt, vandaag eigenlijk al conform is aan de nieuwe wet op de mede-eigendom en dus geen meerkosten zou mogen hebben. Maar zo eenvoudig is het toch niet helemaal, de nieuwe wet legt wel degelijk een aantal bijkomende verplichtingen op.

  • Zo zal de syndicus bijvoorbeeld verplicht worden de uitnodigingen van de algemene vergadering (AV) per aangetekend schrijven te versturen, behalve naar de eigenaars die zich expliciet akkoord hebben verklaard met een andere vorm van verdeling, bijvoorbeeld per E-mail of via een website zoals deze. Nu kan een bestaand syndicuscontract bijvoorbeeld bepalen dat er 15€ per aangetekend schrijven aangerekend wordt. Aan één enkel aangetekend schrijven per jaar is dit al een verhoging van 8,5% t.o.v. de gemiddelde beheerkost of ongeveer 40% voor de houder van een parkeerplaats.
  • De algemene vergadering kan nu vastleggen vanaf welk bedrag een syndicus een lastenboek dient op te stellen en meerdere offertes moet vragen. Alhoewel dit voor grotere werken ook vroeger gewoon een kwestie van goed beheer was, kan het voor bijkomend werk en dus kosten zorgen indien de AV dit bedrag te laag vastlegt.
  • De syndicus moet verplicht alle punten die de eigenaars aanbrengen op de agenda van de AV plaatsen en de vergadering moet voorgezeten worden door een mede-eigenaar. Deze combinatie lijkt ons te zullen resulteren in langere vergaderingen, dus meer werk voor de syndicus.
  • Inzage van documenten: alle niet-private documenten moeten voor alle eigenaars beschikbaar zijn. Alhoewel de meeste syndici vandaag al inzage gaven op aanvraag, wordt dit scherper gesteld door de nieuwe wet en kan het aantal vragen toenemen - met meer werk tot gevolg. De wet spreekt ook over inzage via een website, alhoewel er discussies bestaan over het al dan niet verplichte karakter (indien de syndicus of de VME gebruik maakt van Quimmo.be, hoeft alvast dat laatste punt niets te kosten).
  • De syndicus dient jaarlijks op de AV een evaluatierapport van de leveranciers voor te leggen. Waaruit dit rapport dan moet bestaan is wel nergens beschreven.
  • Voor mede-eigendommen met meer dan 20 woonkavels wordt het nu verplicht een dubbele boekhouding volgens een genormaliseerd rekeningstelsel te voeren. Alhoewel veel syndici dit vandaag misschien al doen, zullen sommigen toch tot de aankoop van nieuwe software moeten overgaan om dit te kunnen beheren.
  • Verder zijn er nog een aantal administratieve verplichtingen zoals het voorleggen van een aan de nieuwe wet aangepaste versie van de basisakte, het laten vertalen van documenten in de taal van de regio, enz.

Conclusie: volgens ons gaat het beheer van een mede-eigendom er zeker niet goedkoper op worden. Laten we hopen dat de extra kosten gecompenseerd zullen worden door een beter beheer en daaruit voortvloeiende besparingen op andere punten. In elk geval is het raadzaam nieuwe offertes van syndici voor het beheer van uw appartement goed met elkaar te vergelijken om te kijken welke kosten inbegrepen zijn in het forfait en welke als meerkosten aangerekend zullen worden.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010 Quimmo.be