stemmenverdeling mede-eigenaars

5 antwoorden [Laatste bericht]
Jacky Deschepper
Offline

Geachte,

Een 10-tal jaar geleden heeft de algemene vergadering beslist om, in afwijking van het reglement, de stemmen te tellen per appartement i.p.v. per aandeel (duizendsten) in het gebouw zoals voorzien in de basisakte. Is dit nog mogelijk met de nieuwe wet ? Indien zo, moet dit dan opnieuw worden opgenomen en gestemd in de eerstvolgende algemene vergadering ?

mvg

Jacky Deschepper
 

Astrid CLABOTS
Offline
Stemgerechtigdheid

Geachte

In de wet - van dwingend recht - is voorzien dat het aantal stemmen per eigenaar afhankelijk is van zijn aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen. Vanuit dit cruciale vertrekpunt worden aanwezigheids - en meerderheidsquota berekend. Men kan hier niet om, en is dus wel degelijk gehouden om stemgerechtigdheid, aanwezigheidsquota én meerderheidsquota te berekenen in functie van het aandeel in de gemeenschappelijke delen, en niet in functie van "één kavel = één stem".

Was er destijds een specifieke reden om de afwijkende afspraak in te voegen ? Was deze enkel ingegeven vanuit praktische overwegingen (gemakkelijk om te tellen) of omwille van het dreigende overwicht van een meerderheidsaandeelhouder ?

Vriendelijke groeten,

Astrid CLABOTS
 

_____________________________________________
Astrid CLABOTS is een partner van Quimmo.be

Jacky Deschepper
Offline
Dit was inderdaad in het

Dit was inderdaad in het verleden ingegeven vanuit practische overwegingen. Maar ook vanuit een soort gelijkheidsbeginsel. De AV en de vorige syndicus vonden dat bvb een studio op de 7e verdieping (veel kleiner dan de onderliggende appartementen) evenveel moet betalen voor de liftmodernisatie. Enkel de brandverzekering wordt uitgesplitst volgens het aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen. Ik ben nu vrijwillige syndicus. Ik zal dus terug overstappen naar het systeem volgens het aantal aandelen. Mag ik mij beperken tot de stemming of moet dit consequent doorgetrokken worden in de voorschotten die elke mede-eigenaar betaalt voor de werkingskosten. En wat met het reservefonds ? Ook volgens de aandelen ?
Met dank voor uw gewaardeerde tussenkomst inzake mijn vraag hieromtrent

Jacky Deschepper

Astrid CLABOTS
Offline
Geachte heer De ventilatie

Geachte heer

De ventilatie van de kosten dient te gebeuren volgens de verdeelsleutel die destijds is voorzien in de statuten. Indien men er van wil afwijken, kan dat, doch enkel op voorwaarde van de vereiste gekwalificeerde meerderheid van stemmen (4/5) binnen de Algemene Vergadering.

De aanleg van een reservefonds moet noodzakelijkerwijze volgens dezelfde verdeelsleutel worden gevoerd.

Astrid CLABOTS

_____________________________________________
Astrid CLABOTS is een partner van Quimmo.be

ango
Offline
test

test

Quimmo
Offline
test

test

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

Klik hier voor meer informatie