Plichten syndicus

6 antwoorden [Laatste bericht]
excelsior
Offline

Is de syndicus verplicht te antwoorden op een vraag via e-mail gesteld door een mede-eigenaar in verband met problemen bij het uitvoern van dakwerken ?

excelsior
Offline
Syndicus

Welke procedure dient te worden gevolgd, indien de mede-eigenaars niet tevreden zijn over het beheer van de suyndicus, om hem te ontslaan ?

Quimmo
Offline
Er is geen duidelijke

Er is geen duidelijke verplichting van de syndicus om op elke vraag die hij krijgt te antwoorden. Er zijn wel een paar organisaties (NICM, AES, ...) die kwaliteitslabels voor syndici uitgewerkt hebben. Bij het NICM bijvoorbeeld, zegt het charter voor de gecertificeerde syndici: "Binnen een termijn van maximum drie weken antwoordt de syndicus schriftelijk op schriftelijke vragen van mede-eigenaars die hen of de medeeigendom in het algemeen aanbelangen."

U kunt altijd eens kijken of uw syndicus claimt een van dergelijke kwaliteitslabels te hebben en hem te confronteren met zijn aanpak.

Als u echt schade ondervindt van de problemen aan uw dak, kunt u hem best aangetekend aanschrijven en in gebreke stellen, waarbij u hem aansprakelijk stelt voor de schade die u ondervindt - hij is trouwens persoonlijk aansprakelijk in geval van nalatigheid. Een volgende stap kan het vredegerecht zijn.

Om op uw andere vraag te antwoorden, indien u wil veranderen van syndicus kunt u dit op de agenda van de volgende algemene vergadering laten zetten. Of, indien dit te ver in de toekomst ligt, kunt u samen met eigenaars die minstens 1/5 van de stemmen vertegenwoordigen, een buitengewone AV laten samen roepen met als agendapunt het ontslag van de syndicus (meer info over de AV hier).

Dit dient u toch wel degelijk voor te bereiden:

- het voorstel moet een meerderheid van stemmen behalen. Indien andere eigenaars niet dadelijk problemen ondervinden, kunt u hen toch best ruim op voorhand uw argumenten bezorgen, anders is er veel kans dat alles bij het oude blijft.

- best heeft u ook al meer dan één kanditatuur van alternatieve syndici klaar, zodat onmiddellijk een nieuwe syndicus aangesteld kan worden. Anders zal een mede-eigenaar tijdelijk deze rol op zich moeten nemen.

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

excelsior
Offline
Grote onderhoudswerken

Kunnen de mede-eigenaars, bij grote onderhoudswerken, inzage vragen in het lastenboek, de offertes en de eindafrekening na de uitvoering van de werken ?
Zo ja, op welke manier moet dat gebeuren ?

Quimmo
Offline
De nieuwe wet op de

De nieuwe wet op de mede-eigendom, sinds eergisteren van kracht, is expliciet daarover:

de syndicus heeft tot opdracht "het de medeeigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-privatieve documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van medeeigendom, of door de algemene  vergadering, en, met name, via een internetsite;"

Dat is precies ook een van de functies van Quimmo.be, elke mede-eigendom kan zijn eigen gesloten gedeelte aanmaken en daar deze documenten ter inzage van alle eigenaars plaatsen. Maar indien u nog geen website heeft, moet u deze documenten kunnen inzien bij de syndicus zelf.

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

excelsior
Offline
Op 8 september l.l. hebben

Op 8 september l.l. hebben ruim 20% van de mede-eigenaars, via een aangetekend schrijven, zo spoedig mogelijk een Bijzondere Algemene Vergadering aangevraagd bij de syndicus.
Op 16 september laat de syndicus in zijn antwoord ons wetren dat, ik citeer
" Overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving en in samenspraak met de raad van beheer wordt voorgesteld deze vergadering,om praktische reden ( twwe vergaderingen kort opeen op verschillende data) te orgeniseren op dezelfde dag als de jaarlijkse statutaire algemene vergadering die jaarlijks begin november plaatsgrijpt.
Meer pecifiek gebeurt dit aldus als volgt:
Op dinsdag 20 november 2010:
om 18 uur:Bijzondere Algemene Vergadering
om 18,30 uur: Jaarlijkse Starutaire Algeme Vergadering "

Einde citaat

Gezien de drukke agenda van zowel de BAV als van de jaarlijkse AV kunnen de mede-eigenaars zich niet akkoord verklaren om deze belangrijke vergaderingen op één avond af te werken
Mijn vraag is dan ook: kunnen de mede-eigenaars het voorstel van de syndicus weigeren en eventueel een tegenvoorstel doen, en hoe moet dit gebeuren ?

Dank bij voorbaat voor uw gewaardeerd advies. 

Quimmo
Offline
Wat zegt de wet

De wet zegt "...houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of  meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten."

Niemand verbiedt hem dus een tegenvoorstel te doen, maar u hoeft hier niet mee akkoord te zijn. Zijn voorstel kan misschien praktisch zijn voor hem, maar als het u niet past kunt u voet bij stuk houden. Afhankelijk van wat zijn contract zegt, kan de syndicus u deze vergadering wel extra aanrekenen.

Als hij toch niet reageert, zegt de wet dan weer "Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen". Zorg dan wel dat u de samenroeping volgens de regels van de wet doet. U zal dan zelf ook moeten instaan voor het notuleren en het controleren van de vereiste meerderheden, volgens de nieuwe regels. De best optie is dus dat u wat druk zet om uw syndicus te overtuigen.

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

Klik hier voor meer informatie