ondernemingsnummer vrijwillige syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
Jacky Deschepper
Offline

Geachte,

DE VME moet een ondernemingsnummer aanvragen volgens de nieuwe wet
Ik lees  dat de syndicus ook voor zichzelf een ondernemingsnummer moet aanvragen. Is dit ook noodzakelijk als vrijwillig en onbezoldigd syndicus van minder dan 20 appartementen. Indien zo, vrees ik dat velen zullen afhaken. Quid gevolgen naar directe belastingen, BTW en sociale zekerheid.

Graag uw mening

Jacky

Quimmo
Offline
De wet zegt

De wet zegt dat elke VME een ondernemingsnummer moet hebben.

Een ondernemingsnummer voor de syndicus komt enkel ter sprake waar men spreekt over het uithangen van de gegevens van de syndicus op een zichtbare plaats. Hier zegt Art. 577-8 §2 "Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Volgens ons betekent dit dus dat een vrijwillige syndicus geen ondernemingsnummer moet aanvragen.

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

Jacky Deschepper
Offline
Hartelijk dank voor de

Hartelijk dank voor de toelichting

mvg

Jacky

Quimmo
Offline
test

dfdsf

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

Klik hier voor meer informatie