Geen kandidaten voor raad

1 antwoord [Laatste bericht]
Helmcor
Offline

In een gebouw van meer dan 20 appartementen is een raad van mede-eigendom verplicht.Hoe ziet die raad eruit(samenstelling,aantal personen)?
Wat indien er GEEN kandidaten voor de raad worden gevonden en er dus geen raad kan worden samengesteld.

Astrid CLABOTS
Offline
Raad van Mede - Eigendom

De Raad van Mede - Eigendom (RME) kan enkel samengesteld worden uit (mede) - eigenaren van een kavel.
Over samenstelling en hoeveelheden leden is niets specifieks bepaald. Het woord "Raad" impliceert mijns inziens een minimum van twee personen. Men zou de Voorzitter van de Algemene Vergadering tevens tot Voorzitter van de RME kunnen benoemen.
De oprichting van dergelijke RME is van dwingend recht. Wanneer men geen kandidaten vindt, ontlopen de mede - eigenaren hun verantwoordelijkheid terzake en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het niet naleven van de wet. Een syndicus doet er uiteraard goed aan om dit nauwgezet te notuleren, zodanig dat de aansprakelijkheid op de mede - eigenaren berust.

_____________________________________________
Astrid CLABOTS is een partner van Quimmo.be

Klik hier voor meer informatie