Raad van Mede-eigendom

4 antwoorden [Laatste bericht]
DeRo
Offline

De Raad van Mede-Eigendom kan enkel samengesteld worden uit eigenaars van het appartementsgebouw volgens de recente wet.
Voorheen hadden we een "beheerraad" die bestond uit twee eigenaars en een door een eigenaar gevolmachtigde buitenstaander. Kan deze situatie wettelijk op deze manier blijven bestaan?
Anderzijds is het zó dat deze gevolmachtigde zelden of nooit aanwezig is op de beheerraadsvergaderingen. De meerderheid is van oordeel dat dit niet verder op deze manier kan. Welke procedure dient er gevolgd te worden als we een andere eigenaar zouden willen benoemen voor de Raad van Mede-eigendom?

Quimmo
Offline
Afhankelijk van uw reglement van mede-eigendom

In de nieuwe wet op de mede-eigendom heet de beheerraad nu de "raad van mede-eigendom" (RME). De wet is heel duidelijk, de RME kan enkel bestaan uit mede-eigenaars.

U dient dus op de volgende vergadering een nieuwe raad te verkiezen - en hopen dat u kandidaten heeft. De wet zegt niet hoeveel leden er in de raad moeten zitten, dus als de buitenstaander er uit stapt en de twee huidige eigenaars blijven beschikbaar, lijkt het me dat er principieel geen bezwaren zijn. Tenzij dat uw reglement van mede-eigendom zou bepalen dat er minimum 3 nodig zijn. Indien het om een grote VME gaat, is het zeker niet slecht als er nog een derde of vierde lid gevonden wordt om problemen te vermijden als een van de leden wegvalt. Anderzijds, als er maximum 20 woonkavels zijn is de raad dan weer niet verplicht.

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

DeRo
Offline
Gevolmachtigde in de Raad van Mede-eigendom?

De situatie van de buitenstaander in de beheerraad wat nader toegelicht.

Een naamloze vennootschap liet eertijds een appartementsgebouw optrekken en verkocht de appartementen aan particulieren. Ze bezit thans nog één appartement in het gebouwencomplex.
De NV heeft zich van bij de aanvang laten vertegenwoordigen door een buitenstaander in de beheerraad (goedgekeurd door de AV)
Kan die buitenstaander nu nog lid zijn van de RME daar de nieuwe wetgeving duidelijk is en zegt dat de RME enkel mag bestaan uit eigenaars?
Is deze situatie met een gevolmachtigde buitenstaander in de RME wettelijk in orde? Indien niet hoe los je dit op? 

deskundige
Offline
RVM

In principe wordt elk jaar aan de RVM al dan niet decharge verleend.
Daarmee gepaard gaande staat meestal ook het ontslag en de aanstelling van een nieuwe RVM op de agenda.

Uiteraard kunnen dezelfde leden hun kandidatuur indienen.

Onder de Wet van 1995 werd niet voorzien dat de leden enkel en alleen mede-eigenaar moesten zijn. NU wordt dit dus wel verplicht gesteld. De externe niet mede-eigenaar kan dus geen deel meer uitmaken van de raad.

De NV in haar hoedanigheid als mede-eigenaar kan haar kandidatuur ook indienen en kan worden verkozen. Wordt de NV verkozen, dan zal tijdens de vergaderingen van de RVM de NV een bestuurder/zaakvoerder moeten afvaardigen.

Wat de samenstelling van de RVM betreft; tenzij de splitsingsakte expliciet bepaalt uit hoeveel leden de raad dient te bestaan, komt het de vergadering toe om hierover te beslissen.

Net zoals dit voor de oprichting het geval is, wordt aangaande de samenstelling met een 3/4de meerderheid beslist.

Deskundige appartementsmede-eigendom Peter LEYSEELE

DeRo
Offline
Met dank aan "deskundige"

Mijn oprechte dank aan "deskundige" voor het duidelijk antwoord.

Klik hier voor meer informatie