Ereloon syndicus

1 antwoord [Laatste bericht]
excelsior
Offline

Is het normaal dat de syndicus extra ereloon aanrekend voor het laten uitvoeren van grote onderhoudswerken ? (bvb venieuwen van plat dak na problemen met water insijpeling)

In de nabije toekomst zal de voorgevel worden gereinigd. Is het advies of de tussenkomst van een architect daarvoor noodzakelijk zoals de syndicus beweert ?

Quimmo
Offline
Wat zegt het contract?

Wat het ereloon betreft, lijkt het me in eerste instantie raadzaam het contract met de syndicus er op na te lezen, in de hoop dat u tenminste een schriftelijk contract heeft. Technisch beheer is een plicht van de syndicus en het is gebruikelijk dat dit in de forfaitaire prijs inbegrepen is, maar dat maakt het nog niet verplicht.
Als uw syndicus aan een bijzonder lage prijs zou werken, is het best mogelijk dat hij het verschil met de marktprijs (gemiddeld 15-20€ per appartement per maand) probeert goed te maken door zoveel mogelijk zaken extra te factureren maar dan zou dit ook moeten blijken uit het contract.
Gaat het hier om een professionele syndicus die lid is van het biv?

Wat de gevelreiniging betreft, dat hangt er natuurlijk van af of dit gewoon maar reinigen is of dat er ingrijpender werken nodig zijn. Als de werken aan de gevel invloed hebben op de stabiliteit of de architectuur is het evident dat een architect nodig is. Maar ook voor gewone renovaties heeft u met een architect wel een duidelijk lastenboek wat u aan de aannemers kunt voorleggen, terwijl het anders de aannemers zelf zijn die gaan beslissen wat ze nodig vinden en wat niet. Dan wordt het moeilijk om prijs/kwaliteit van de offertes te vergelijken. Niets houdt u echter tegen om aan uw syndicus te vragen wat de werken precies inhouden en waarom precies hij denkt een architect nodig te hebben. Voor hemzelf scheelt het natuurlijk qua opvolging, dat kan ook een reden zijn.

____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom.

Klik hier voor meer informatie