Infosessie appartementsrecht voor de snelle beslissers

Op 31 Augustus gaat er in Leuven een vorming door over de nieuwe appartementswet. Wij raden zeker (vrijwillige) syndici aan om zich goed te informeren en aan deze of een vergelijkbare informatiesessie deel te nemen. Er volgt later ook nog een sessie in Louvain-la-Neuve.

 

Zal de nieuwe wet een invloed hebben op de tarieven van uw syndicus?

Syndicus tarieven verhogenVME’s en belangengroepen van eigenaars hopen natuurlijk dat de syndici conform aan de nieuwe wet op de mede-eigendom zullen werken, dit aan dezelfde tarieven die in het verleden gebruikelijk waren. Onze mening is dat de totale beheerkosten van uw appartement in elk geval zullen stijgen. De enige vraag is of deze in de forfaitaire (en dus hogere) syndicustarieven vervat zullen zitten of apart aangerekend zullen worden.

Lees verder om te begrijpen waar de meerkosten vandaan kunnen komen.

Wet op mede-eigendom – Afhandelen van geschillen

Voor de beslechting van geschillen veranderen er enkele dingen in de nieuwe appartementswet, onder andere is het nu duidelijker vastgelegd wie de kosten van een rechtszaak dient te dragen. Verder is er een expliciet verbod op arbitrage en kan de gemeenschap nu werken aan een private kavel verplicht opleggen.

Wet op mede-eigendom – Aankoop en verkoop van appartementen

Ook bij aankoop en verkoop van appartementen brengt de nieuwe wet een aantal nieuwigheden en aanpassingen. In de eerste plaats heeft de wetgever een betere bescherming voor een eventuele koper willen voorzien. Zoals reeds aangehaald in "Help, ik ben syndicus" brengt deze bescherming een aantal bijkomende verplichtingen voor de syndicus met zich mee. Maar ook de eigenaars moeten bepaalde regels respecteren.
Hieronder gaan we wat dieper in op de nieuwe spelregels

Help, ik ben syndicus!

Misschien een wat vreemde titel, maar de extra taken en plichten die de nieuwe wet op de mede-eigendom aan de syndicus oplegt zullen zeker hier en daar de wenkbrauwen doen fronsen. Vast staat dat het heel wat extra werk betekent, gekoppeld aan een toegenomen aansprakelijkheidsrisico.
Zeker voor de vrijwillige syndicus zal het een harde noot zijn om te kraken.

Lees verder om te vernemen waarom.

Wet op mede-eigendom - Syndicus en Raad van Mede-eigendom

Ook wat de Raad van Mede-eigendom (de vroegere Raad van Beheer) en de relaties met de syndicus betreft, verandert er het een en ander na de invoering van de nieuwe wet

Een overzicht.

Is Quimmo.be een alternatief voor de syndicus?

Neen, integendeel. Binnen een mede-eigendom zijn er twee belangrijke rollen, deze van de raad van mede-eigendom en deze van de syndicus. Het is niet de bedoeling van Quimmo.be een alternatief voor een van beide te bieden, maar precies om de werking van het geheel te helpen verbeteren.

 

Mag u zo maar uw appartement inschrijven op Quimmo.be?

Wij kregen zopas de opmerking dat men misschien een beslissing van de algemene vergadering nodig zou hebben om een gebouw in te schrijven op Quimmo. We kunnen u geruststellen, u hoeft niet op de volgende algemene vergadering te wachten om van start te gaan.

Lees hieronder waarom.

Wet op mede-eigendom - Communicatie en Transparantie

De nieuwe wet op mede-eigendom legt ook een betere transparantie en communicatie op, zodat de mede-eigenaars meer zicht krijgen op de afhandeling van de dossiers in hun appartementsgebouw.

Hieronder worden de veranderingen samengevat.

Wet op mede-eigendom - De Algemene Vergadering

Een van de zaken waar de gevolgen van de nieuwe wet op mede-eigendom misschien het meest zichtbaar zullen zijn, is de jaarlijkse algemene vergadering.

Wat verandert er nu concreet?