Is Quimmo.be een alternatief voor de syndicus?

Neen, integendeel. Binnen een mede-eigendom zijn er twee belangrijke rollen, deze van de raad van mede-eigendom en deze van de syndicus. Het is niet de bedoeling van Quimmo.be een alternatief voor een van beide te bieden, maar precies om de werking van het geheel te helpen verbeteren.

 

De nieuwe wet maakt de rollen nog eens heel duidelijk: de algemene vergadering neemt de beslissingen, de syndicus is verantwoordelijk voor de uitvoering en het dagelijkse beheer, terwijl de raad van mede-eigendom de beslissingen helpt voorbereiden en zich verder beperkt tot de controle op de uitvoering tot de syndicus. Zo heeft ieder zijn precieze rol toebedeeld gekregen.

Quimmo.be daarentegen is een gratis informatie- en uitwisselingsplatform, wat zich in eerste instantie richt tot de vereniging van mede-eigenaars. Het kan gebruikt worden om de werking binnen de vereniging efficiënter te laten verlopen, door een betere communicatie, meer transparantie en meer inspraak. Hier kan ook de syndicus zijn voordeel mee doen, wanneer de meeste thema's al voor de algemene vergadering uitgepraat zijn tussen de eigenaars.

Quimmo.be staat daarbij ook open voor een verdere samenwerking met syndici. Zo willen wij samen met syndici onderzoeken hoe we de informatiestroom tussen de drie partijen beter kunnen stroomlijnen en ook syndici de mogelijkheid geven om beter met 'hun' mede-eigenaars te communiceren, gebruik makend van Quimmo. Als u een syndicus bent en u ziet in Quimmo.be een mogelijkheid om de communicatie met uw klanten te verbeteren, gebruik dan ons contactformulier.

Mede-eigenaars kunnen onmiddellijk van start gaan. Lees hier wat Quimmo.be u kan bieden.


Gratis abonneren op nieuwe artikels