FAQ - Vaak Gestelde Vragen


Hieronder vindt u de antwoorden op de vaakst gestelde vragen. Als u hier nog steeds geen antwoord vindt op uw vraag, gebruik dan ons contactformulier om een vraag te stellen.
 

1. Hoe werkt het?

2. Over mijn VME

3. De syndicus

4. Veiligheid

5. Over Quimmo.be

6. Over de voorwaarden

7. Forums

Wat is het verschil tussen Registreren, Aanmelden en Abonneren?

Registreren is u inschrijven op de site. Pas daarna kunt u vragen stellen in de forums, commentaar geven op artikels of een gebouw aanmaken.
Aanmelden (inloggen) is wanneer een geregistreerde gebruiker in het vak rechts zijn naam en wachtwoord ingeeft, om bij een volgend bezoek weer te laten weten wie hij is.
Abonneren is u automatisch laten verwittigen wanneer er reacties komen op vragen die u interesseren in de forums. Hiervoor dient u eerst geregistreerd te zijn. Een uitzondering zijn de artikels, waar u zich in het vak onderaan rechts kunt inschrijven om nieuws te ontvangen.

De registratievolgorde is me niet duidelijk. Hoe ga ik te werk?

Volg gewoon de Stappen voor een nieuwe mede-eigendom. Na het uitvoeren van elke stap keert u terug naar dat document en leest u de volgende stap. Moest het toch ergens mislopen, gebruik dan ons contactformulier.

Waarom krijg ik de melding "Geen toegang"?

Deze melding krijgt u wanneer u bijvoorbeeld een mede-eigendom probeert aan te maken terwijl u zelf niet geregistreerd bent, of u vergeten bent zich aan te melden. Meld u eerst aan en probeer dan opnieuw. Het kan ook voorkomen als u zich probeert te registreren terwijl u al geregistreerd bent.

Ik heb mijn documenten enkel maar op papier, wat nu?

U kunt ze best inscannen of in een copy center laten inscannen, zodat u ze op de site kunt plaatsen. Anderzijds zal degene die de documenten opgesteld heeft, bijvoorbeeld de syndicus, ze waarschijnlijk wel in elektronische vorm kunnen aanleveren.
Wanneer geen van deze opties lukt en een document is erg belangrijk voor u, kunt u het eventueel individueel (per document) faxen naar +32 2 401 4162, met een voorblad vermelding van de gebouwcode van uw mede-eigendom en de titel van het document. Dan zetten wij ze op de site voor u (onder voorbehoud voor grotere hoeveelheden documenten).

Heb ik technische kennis nodig om te starten op Quimmo.be?

Neen. Alhoewel het gaat om een website voor uw appartement, heeft u geen kennis nodig van het maken van websites. Wanneer u uw gebouw inschrijft, maakt het systeem automatisch een zone aan met discussieforums en een documentenopslag voor uw gebouw. Tevens wordt automatisch een uitnodiging met een gebouwcode voor uw mede-eigenaars aangemaakt. Wanneer u met een computer op Internet kunt werken heeft u genoeg kennis in huis.

Hoeveel appartementen mag ik inschrijven?

Als u eigenaar bent van meerdere appartementen, mag u deze allemaal inschrijven. Als deze zich in meerdere mede-eigendommen bevinden, kunt u voor elke mede-eigendom een afgesloten gedeelte van de site aanmaken en daarna de andere mede-eigenaars uitnodigen.
Als u syndicus bent kunt u al uw klanten-VME's inschrijven.

Moet ik zelf in het gebouw wonen om het te registreren?

Neen, u moet wel eigenaar zijn van minstens één wooneenheid in het betreffende gebouw of er syndicus van zijn, maar u hoeft er zelf niet te wonen. U registreert dan eerst uzelf op de site, met uw persoonlijke adres. Daarna maakt u een zone voor het gebouw aan, waarvoor u de adresgegevens van het gebouw gebruikt.

Moet ik toestemming hebben van de AV om te starten op Quimmo.be?

Neen. Gezien de basisdienst gratis is en de VME tot niets bindt, hoeft u ook niet op de volgende algemene vergadering te wachten om te starten met Quimmo.be. Lees ons standpunt in het volgende artikel.

Waarom ligt het initiatief het best bij de raad van mede-eigendom of de syndicus?

De leden van de raad van mede-eigendom en de syndicus hebben er ook het beste zicht op wanneer iemand verhuist. Bijgevolg kunnen ze op het juiste moment de toegang van deze gebruiker afsluiten. Bovendien moet de initiatiefnemer iemand zijn die zich het beheer van het gebouw en van de site aantrekt, om het gebruik van de site ook levend te houden.

Wat als ik geen lid ben van de raad van mede-eigendom en toch het initiatief neem?

Dat kan perfect, bijvoorbeeld als de leden van de raad zelf geen initiatief willen nemen of zich te onzeker voelen bij het gebruik van een website. Zolang wij geen klachten ontvangen van andere bewoners van het gebouw, kan iedereen de rol van moderator op zich nemen. Zorg er wel voor dat u dan zelf alle mede-eigenaars uitnodigt. Als een gebouw geen activiteit heeft, wordt het na een tijd uit Quimmo.be verwijderd om plaats te maken voor anderen.

Wat als een andere bewoner het gebouw aangemaakt heeft maar zijn rol niet naar behoren vervult?

U kunt dit dan melden via ons contactformulier. Dan zien we samen hoe we dit oplossen en een andere moderator aanduiden - uw melding blijft in elk geval anoniem t.o.v. de huidige moderator.

Wat met bewoners die geen computer hebben?

Quimmo.be is een veel snellere en gemakkelijker methode om gegevens over uw mede-eigendom uit te wisselen. Wie geen computer heeft, kan natuurlijk nog steeds op de oude manier de papieren versie van de documenten de syndicus gaan inkijken (al dan niet tegen betaling). De wet schrijft ook voor dat deze mensen een papieren uitnodiging en verslag voor de algemene vergadering moeten krijgen. Zo kan men ook nog steeds zijn mede-eigenaars persoonlijk opzoeken of schriftelijk aanschrijven om zijn standpunten kenbaar te maken - al is communicatie via Quimmo.be veel efficiënter.

Wil Quimmo.be de rol van syndicus spelen?

Helemaal niet. Uw syndicus staat in voor het dagelijks beheer van uw appartementsgebouw. Quimmo.be probeert net de samenwerking tussen syndicus en vereniging van mede-eigenaars te verbeteren, door de eigenaars beter te laten samenwerken, informatie binnen handbereik te brengen en de algemene vergaderingen beter te laten voorbereiden. Zo kan iedereen zich beter op zijn taak concentreren.

Wat als mijn syndicus ook al een website heeft?

Deels onder impuls van de nieuwe wet zullen sommige syndici ook een website aanbieden, vooral dan als vervanging van papier om documenten en afrekeningen aan hun klanten te bezorgen.
Dit is toe te juichen, maar vaak bieden deze sites niet de mogelijkheid om vrijelijk met de andere mede-eigenaars te communiceren en zult u ook geen functies terugvinden zoals de prijs databank en forums van Quimmo.be. En als u ooit van syndicus zou willen veranderen moet u uitkijken dat u niet terug van nul begint. Daarom kan een mede-eigendom zich beter ineens op Quimmo registreren, dan is en blijft de site immers eigendom van de VME. Om verwarring te vermijden, kan de initiatiefnemer in uw appartement eventueel wel de documenten van de site van de syndicus downloaden (ze zijn immers uw eigendom) en op Quimmo plaatsen, zo vinden de andere eigenaars alles op één enkele plaats terug.

Ik ben zelf syndicus. Kan ik mijn documenten op Quimmo.be plaatsen?

Wij willen graag samenwerken met syndici, zowel vrijwillige als professionele. Maar we willen eerst goed begrijpen wat precies uw verwachtingen zijn. Gebruik ons contactformulier en wij nemen contact met u op.

Hoe ben ik zeker dat onbevoegden geen toegang krijgen tot informatie over mijn gebouw?

Op technisch gebied, is de website gevestigd bij een professionele Belgische hosting aanbieder.
Organisatorisch gezien is de toegang tot een bepaalde mede-eigendom is beveiligd d.m.v. een persoonlijk paswoord voor elke mede-eigenaar. Degene die een afgesloten zone voor een mede-eigenaar aanmaakt, krijgt een unieke gebouwcode die hij aan andere mede-eigenaars kan communiceren. Enkel met deze code kunnen andere eigenaars zich registreren als deelnemers voor die eigendom. De initiatiefnemer moet er bijgevolg zorg voor dragen dat een uitnodiging enkel verstuurd wordt aan rechtmatige eigenaars.

Wat is mijn gebouwcode en waar vind ik ze?

De gebouwcode is een unieke code voor elk gebouw. Wanneer u een gebouw aanmaakt, kunt u deze code aan andere mede-eigenaars bezorgen om zich ook in te schrijven in uw gebouw. Of als een mede-eigenaar u een uitnodiging met de code bezorgd heeft, kunt u deze opgeven om u in te schrijven in uw gebouw. Volg hiervoor de registratie stappen.
Waar vindt u de code van uw bestaande gebouw: wanneer u ingeschreven bent in een gebouw, kunt u zich aanmelden door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. Er verschijnt rechts dan een vak "Mijn Gebouw(en)". Als u in dat vak op de naam van het betreffende gebouw klikt, ziet u onderaan het scherm een uitnodiging met de gebouwcode.

Wat als een toegangscode toch in handen van een onbevoegde komt?

Er kan nooit gegarandeerd worden dat een eigenaar zijn wachtwoord niet doorgeeft aan derden, dit valt buiten de controle van Quimmo.be. In principe is de gebouweninformatie op Quimmo.be niet strikt vertrouwelijk en van weinig nut voor derden. Draag er wel zorg voor dat u geen kredietkaartnummers, PIN codes voor bankrekeningen of andere gevoelige informatie op de site zet – ook niet in de private zone.

Ik zoek een functie op Quimmo.be, of ik zou een nieuwe functie nuttig vinden

Als u een bepaalde mogelijkheid zoekt, maar u vindt ze niet terug, kan het zijn dat ze niet voorzien is of dat ze misschien binnenkort beschikbaar is. Vragen en ideeën betreffende nieuwe functies kunt u doorgeven via ons contactformulier.

Wat als er iets met Quimmo.be gebeurt?

Wees gerust, wij hebben nog heel wat ambities om te groeien en veel plannen voor nieuwe functies. De documenten bestaan trouwens niet enkel op Quimmo.be - de syndicus heeft de originelen en u kunt ook alle documenten en discussies op uw eigen PC kopiëren zodat enkel wij er bij zouden verliezen, u niet.

Is Quimmo.be enkel voor appartementen?

Quimmo.be is bedoeld voor elke mede-eigendom, of deze nu bestaat uit appartementen of losse wooneenheden met een gemeenschappelijk gedeelte.

Quimmo.be is gratis - waar zit het addertje onder het gras?

Er is er geen. De bedoeling is dat we de basisfuncties gratis kunnen houden door reclame en sponsoring en door de inkomsten van betalende functies zoals de prijzen databank of extra opslagcapaciteit.

AnchorWaarom kan enkel de moderator een prijsvergelijking starten?

We willen vermijden dat verschillende eigenaars tegenstrijdige informatie over hetzelfde gebouw invoeren. Daarom is een prijsvergelijking enkel te initiëren door de moderator van uw gebouw. Elke mede-eigenaar in een betalend gebouw kan echter wel prijsvragen stellen en beantwoorden in het Prijsforum.

Wie kan de prijsdatabank raadplegen (betalende abonnement)?

De prijsdatabank is enkel beschikbaar in het betalende abonnement. De aanvraag van een prijsvergelijking kan enkel door de moderator van uw mede-eigendom gestart worden om tegenstrijdigheden door dubbele invoer in onze databank te vermijden. Het is ook belangrijk dat de gebruiker een gedetailleerd inzicht heeft in de geleverde dienst (bijvoorbeeld aantal onderhoudsbeurten per jaar van de lift), om geen appelen met peren te vergelijken. Het resultaat van de vergelijking is echter zichtbaar voor alle ingeschreven mede-eigenaars.

Wat is een Moderator?

Moderators zijn gebruikers van Quimmo.be die extra rechten en functionaliteiten hebben: zij kunnen vragen, antwoorden en reacties van gebruikers verwijderen, verplaatsen en bewerken. Zij observeren het gebruik op de site en streven ernaar dat de gebruikers binnen het kader van de algemene voorwaarden van de gebruikersovereenkomst blijven. Ook onderzoeken en beoordelen zij alle ingezonden meldingen.

Hoe meld ik iets aan het moderatie-team?

Onder elke vraag, antwoord of reactie vind je een link 'melden'. Deze link kan je gebruiken om een melding te maken aan het moderator(s) over iets dat volgens jou niet volgens de gebruiksregels van Quimmo.be verloopt. Het moderatie-team zal dan actie ondernemen indien nodig.

Hoe kan ik zelf moderator worden?

De belangrijkste vereisten om moderator te kunnen worden, zijn onder meer:
• Bestaande activiteit op Quimmo.be
• Voeling met de gebruikersgemeenschap en materie
• Richtlijnen begrijpen en respecteren
• Vlotte en objectieve communicatie

Indien je interesse hebt om ook te modereren of op een of andere manier bij te dragen tot de algemene ontwikkeling van Quimmo.be dan kan je contact opnemen met de beheerders via het contactformulier.

Modereer niet om te modereren maar enkel als het nodig is …

Richtlijnen moderators en overtredingen op Forums

Een gedetailleerd overzicht van wat kan en niet kan in zowel de publieke als de private forums, vindt u terug in de Forumregels.