Nieuwe Wet op de Mede-eigendom - Samenvatting

De nieuwe wet op mede-eigendom of appartementswet is uiteindelijk op 6 mei gestemd in het Parlement, op 28 juni 2010 gepubliceerd in het Staatsblad en zal op 1 september 2010 van kracht worden. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor uw appartement of andere mede-eigendom.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de inhoud, in volgende artikels wordt de impact op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld de algemene vergadering, de boekhouding van uw mede-eigendom en de relaties met de syndicus, in meer detail uitgelegd.

Het overzichtsartikel hieronder en de detailartikels waar naar verwezen wordt, behandelen vooral de verschillen met de vroegere situatie en hebben geenszins de ambitie om de appartementswet volledig te behandelen.

Lees het overzicht verder op deze pagina of klik op de links om naar de detailartikels te springen.

Quimmo.be juicht de nieuwe appartementswet zeker toe gezien deze meer transparantie oplegt en u helpt uw rechten als mede-eigenaar beter te verdedigen, waardoor het beheer van de Belgische appartementen er professioneler op zal (moeten) worden.

Wat verandert er nu in de praktijk (samenvatting):

Betere communicatie en transparantie

Elke mede-eigenaar zal op eenvoudige vraag de contactgegevens van alle andere mede-eigenaars van de syndicus moeten krijgen, om zijn rechten te kunnen laten gelden.

De syndicus moet mede-eigenaars inzage geven in informatie betreffende de agendapunten van de AV. Meer algemeen, moeten de mede-eigenaars toegang krijgen tot alle documenten of inlichtingen die verband houden met hun appartement, eventueel via Internet.
Voor werken vanaf een bepaald investeringsbedrag, moet de syndicus meerdere offertes aan de algemene vergadering voorleggen.
Meer details

Algemene vergaderingen

Er moet jaarlijks, binnen dezelfde periode van 15 dagen, een algemene vergadering (AV) plaatsvinden. Elke mede-eigenaar moet een punt op de agenda kunnen zetten terwijl het aantal volmachten per mede-eigenaar wordt beperkt. De algemene vergadering moet bovendien worden voorgezeten door een mede-eigenaar.
Het verslag van de AV moet door de syndicus binnen een bepaalde periode aan de eigenaars bezorgd worden.
Onder bepaalde omstandigheden kan de algemene vergadering ook door één of meerdere mede-eigenaars worden samengeroepen.
Meer details

Raad van mede-eigendom en syndicus

De vroegere “Raad van beheer” heet voortaan de “Raad van mede-eigendom”. In appartementen vanaf 20 woonkavels (garages en parkings niet meegerekend) is de oprichting van een raad van mede-eigendom verplicht.
De raad van mede-eigendom zal een omstandig halfjaarlijks verslag moeten uitbrengen aan alle mede-eigenaars.

Een syndicus blijft verplicht voor elke mede-eigendom. Het mandaat van de syndicus wordt echter teruggebracht tot maximaal 3 jaar, op basis van een schriftelijk contract, waarna het verlengd kan worden door een beslissing van de algemene vergadering.  Stilzwijgende verlenging is niet meer mogelijk.
Ook de vrijwillige syndicus wordt verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Meer details

Verificateur of commissaris van rekeningen

Elke mede-eigendom moet een verificateur van de rekeningen aanduiden, wiens taken in het reglement van de mede-eigendom worden bepaald. Deze commissaris kan een mede-eigenaar of een externe partij zijn.
Meer details

Werk- en reservekapitaal

Deze gelden moeten door de syndicus op aparte rekeningen geplaatst worden, beide op naam van de vereniging van mede-eigenaars.
Meer details

Deelverenigingen per gebouw of onderdeel

In grotere mede-eigendommen, met onderdelen die duidelijk van elkaar onderscheiden kunnen worden (bijvoorbeeld aparte gebouwen op hetzelfde perceel grond, aparte ingangen, enz.) zal het mogelijk zijn deelverenigingen (sub-onverdeeldheden) te creëren, aparte vergaderingen te houden en beslissingen te nemen voor de aparte delen zonder alle mede-eigenaars van de andere delen te moeten samenroepen.
Meer details

Boekhouding

Ook een mede-eigendom met maximum 20 woonkavels en met een vrijwillige syndicus, wordt verplicht een vereenvoudigde boekhouding te voeren. Voor appartementen met meer dan 20 kavels is een boekhouding in de vorm van een minimaal genormaliseerd rekeningstelsel vereist.
Meer details

Aankoop en verkoop

De betrokken notaris zal voldoende informatie moeten opvragen over de mede-eigendom opdat de potentiële kopers van een appartement zouden weten hoeveel het werk- en reservekapitaal bedragen, wat hun toekomstige verplichtingen zijn, welke procedures er lopen, enz.
Meer details

Aanpassingen van de basisakte

Clausules in een bestaande basisakte die in tegenspraak zouden zijn met de nieuwe wet, verliezen hun geldigheid en worden vervangen door de wet. De syndicus zal een aangepaste basisakte en reglement, conform met de nieuwe wetgeving, moeten voorleggen aan de algemene vergadering.
Meer details

Diverse aanpassingen

Er gelden nieuwe regels voor de afhandeling van  juridische geschillen van de mede-eigendom (details).
Recht op vertalingen van documenten in een van de geldende lokale talen. (details)

Meer details over elk van de punten leest u in volgende artikels op Quimmo.be. De volledige wettekst vindt u hier.


Omdat u geen voordeel doet met een wet, zonder de middelen om hem te implementeren, is Quimmo.be een perfecte aanvulling op het wetgevende kader. Waar de wet zegt dat documenten voor alle mede-eigenaars ter beschikking moeten zijn en eigenaars elkaars contactgegevens moeten krijgen om te kunnen overleggen, biedt Quimmo.be een platform om dit overleg ook in de praktijk mogelijk te maken – onafhankelijk van plaats en tijd en bovendien gratis

Klik hier om gratis een mede-eigendom of toegang aan te maken Klik hier om te zien hoe u Quimmo in de praktijk kunt gebruiken

Als uw appartement dus nog geen website heeft, maak er dan gratis een aan op Quimmo.be en nodig uw mede-eigenaars uit om deel te nemen. U sluit hiermee niemand uit, wie geen computer heeft kan natuurlijk nog steeds op de oude manier op papier documenten bij de syndicus of de leden van de Raad van mede-eigendom gaan consulteren.
Lees hier meer over de functies van Quimmo.be.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010 Quimmo.be